• Групи на производи

  Примена

 • Групи на производи

  Примена

 • Групи на производи

  Примена

 • Групи на производи

  Примена

 • Нагласено SPEKTRA АКРИЛЕН МАЛТЕР

  SPEKTRA АКРИЛЕН МАЛТЕР

  Малтер што се употребува како завршен слој во системот за термоизолација EPS.

 • Малтери SPEKTRA

  Малтери за целосна, висококвалитетна и декоративна обработка на предмети.

 • SPEKTRA СИЛИКОНСКИ МАЛТЕР

  SPEKTRA СИЛИКОНСКИ МАЛТЕР

  Последен завршен премаз во системите за термоизолација EPS и MW.

 • Корисни содржини

 • SPEKTRA UNI GRUND

  SPEKTRA UNI GRUND

  Основен премаз што овозможува рамномерна нијанса на завршниот краен премаз од малтер.

 • SPEKTRA лепило EPS

  SPEKTRA лепило EPS

  Лепење, армирање и обработка на изолациски плочи од стиропор.

 • SPEKTRA лепило MW

  SPEKTRA лепило MW

  Лепење, армирање и обработка на изолациски плочи од разновидни материјали.