SPEKTRA Facade Universal – за обновяване на топлоизолационни системи

02.06.2022

При инсталиране на топлоизолационна система, рядко човек мисли, че за да се осигури по-дълъг живот на фасадната система, се изисква редовна поддръжка на повърхността на фасадата. Поради ежедневните атмосферни условия и статичната експозиция, фасадните системи са под постоянно влияние и стават обект на незначителни или значителни повреди. Въпреки монтирането на висококачествени фасадни системи за топлоизолация, редовните годишни проверки са много важни, тъй като своевременното отстраняване на повреди може да удължи продължителността на живота на фасадната система и да достигне до няколко десетилетия.