Интелигентна топлоизолационна система

16.09.2020

Разработката на боя за декоративна защита се ръководи до известна степен от законодателството, но ние също така разработваме продукти със свойства, които по различни начини допринасят за ефективни, икономични, здравни и природосъобразни решения за декоративна защита на стени, дърво или метални повърхности. Инструментариумът на устойчивите решения на Helios в областта на декоративните покрития включва топлоизолационни вътрешни стенни покрития, които комбинират декоративните и функционални свойства на покритието на най-високо ниво.