SPEKTRA Facade Universal – за реновирање на системите за термоизолација

02.06.2022

При поставување на системот за термоизолација, ретко се помислува на тоа дека за да се обезбеди долг животен век на фасадниот систем, потребно е редовно одржување на фасадната површина. Поради секојдневните временски промени и статичката изложеност, фасадните системи се постојано оптоварени и на тој начин подложни на појава на помали или поголеми оштетувања. И покрај висококвалитетната инсталација на термоизолационите фасадни системи, редовните годишни проверки се многу важни, бидејќи редовната поправка на оштетувањата може да овозможи животниот век на фасадниот систем да достигне неколку децении.