SPEKTRA zaščita pred plesnijo ZP

SPEKTRA zaščita pred plesnijo ZP

Tehnična dokumentacija

Varnostni list

Niste prepričani, kateri izdelek izbrati?

Biocidni pripravek na vodni osnovi kot fungicidni dodatek notranjim in fasadnim disperzijskim barvam za preventivno zaščito pobarvanih zidnih površin pred rastjo številnih vrst plesni in alg. Zavira tudi rast mikroorganizmov na že okuženih površinah. Pripravka ne dodajajte barvam na osnovi topil.

Lastnosti:

  • dolgotrajna fungicidna in algicidna zaščita obarvanih zidnih površin
  • dodatek disperzijskim barvam vseh vrst
  • človeku neškodljiv 

Poraba:

1 l pripravka zadošča za 15 l disperzijske barve.

Embalažne enote:

Podrobnejše informacije so na voljo v tehničnih informacijah.

Nasvet:

Pred uporabo priporočamo, da si podrobno preberete tehnične informacije. Izdelek ne sme zmrzniti, skladiščiti pri T od +5 °C do + 35 °C in ga ne izpostavljati neposrednemu osončenju. Izdelka ne zlivajte v kanalizacijo.

Napotki za uporabo:

  • Zunanje, notranje in stropne stenske površine
  • Pred uporabo premešamo
  • Pogoji dela 10-25 °C