SPEKTRA LEVEL ROUGH

SPEKTRA LEVEL ROUGH
Okolju prijazno

Izračun porabe:

m2
0
kg
1
* Poraba je izračunana za en nanos

Tehnična dokumentacija

Varnostni list

Niste prepričani, kateri izdelek izbrati?

Za nanos pripravljena groba izravnalna masa za izravnavo notranjih stenskih in stropnih površin. Primeren za prvi sloj izravnave podlag kot so mineralni ometi in beton, ki jih s tem utrdimo in pripravimo za fino glajenje s SPEKTRA LEVEL FINE ali pa za barvanje z disperzijskimi barvami. Izravnava do debeline 6 mm.

Lastnosti:

 • že pripravljena izravnalna masa
 • primerna za ročni nanos in strojni nanos
 • utrdi podlago
 • visoka paroprepustnost

Poraba:

Za 1 m2 površine potrebujete 1,5–2 kg kita (pri debelini 3 mm).

Embalažne enote:

Podrobnejše informacije so na voljo v tehničnih informacijah.

Barvni toni:

Bela.

Nasvet:

Pred uporabo priporočamo, da si podrobno preberete tehnične informacije. Izdelek ne sme zmrzniti, skladiščiti pri T od +5 °C do + 35 °C in ga ne izpostavljati neposrednemu osončenju. Izdelka ne zlivajte v kanalizacijo.

Napotki za uporabo:

 • Notranje stenske in stropne površine
 • Pred uporabo premešamo
 • Redčenje z vodo po potrebi
 • Nanos z gladilko
 • Čiščenje orodja z vodo
 • Čas sušenja med posameznimi sloji: 10-12 h
 • Pogoji dela 10-25 °C