SPEKTRA РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АНТИНИКОТИНОВА БОЯ

SPEKTRA РАЗРЕДИТЕЛ ЗА АНТИНИКОТИНОВА БОЯ

Информационен лист за безопасност

Не сте сигурни кой продукт да изберете?

Използва се за разреждане на SPEKTRA антиникотинова и SPEKTRA антимикробна бои, както и за почистване на лаковобояджийските инструменти.

Свойства:

  • на база неароматни разтворители

Съвет:

Продуктът не трябва да замръзва, трябва да се съхранява при температура между +5 °C и +35 °C и да не се излага на пряка слънчева светлина. Не изливайте в канализационната система.

Инструкции за употреба:

  • Интериорни повърхности на стени и тавани
  • Условия на работа 10-25 °C