Какво представляват студените покрития?

Слънчевата светлина ни дава топлина и живот. Като хора, ние ценим слънчевата енергия, но също така сме и предпазливи от нежеланите странични ефекти, особено върху кожата. Същото се отнася и за сгради, които се нагряват от слънцето пряко или косвено. Слънчевата светлина излъчва UV лъчение, както и невидимо инфрачервено лъчение (IR), които са вредни за всичките видове основи като ги нагряват до потенциално неудобни и често неприемливи нива.

IR nianse 1

Тъмните повърхности абсорбират слънчевата енергия и я превръщат в топлина, докато светлите повърхности отразяват по-голямата част от слънчевата енергия. Повечето тъмни повърхности се нагряват много, когато са изложени на слънчева светлина и изискват повече охлаждане. Показателен факт е, че в градските райони с голямо население температурата на въздуха е с 3-10 °C по-висока от тази в селските райони.

Високата температура на повърхността може да има отрицателен ефект върху покритието, особено ако е черно или е с друг много тъмен нюанс. Светлите повърхности отразяват падащата светлина, докато тъмните повърхности я абсорбират и я превръщат в топлина. Температурата на тъмна повърхност, изложена на слънце, може да достигне невероятните 80 °C, докато на светла повърхност тя спира до 40‒50 °C.

 

IR nianse 2

Студените покрития увеличават отражението на слънчевата светлина. За разлика от конвенционалните покрития, които отразяват само видимата част на слънчевата светлина, студените покрития отразяват и IR частта на слънчевия спектър и в резултат на това повърхността се загрява по-малко.

Поради по-ниската температура студените покрития са по-трайни и лесно могат да се използват за оцветяване в тъмни нюанси.

Студените покрития се постигат с помощта на IR отразяващи или студени пигменти. Те отразяват голяма част от невидимите близки инфрачервени вълни (NIR) и по този начин намаляват нагряването на повърхността. В същото време се абсорбира цялата видима светлина, която поддържа визуалния вид в черно.

TSR (Total Solar Reflectance) изразява способността да се отразява слънчевата светлина в проценти между 0 и 100. Стойност 0 означава, че повърхността поглъща цялото слънчево лъчение; стойност 100 означава, че повърхността отразява цялата слънчева енергия. 

 

IR nianse 3IR nianse 4

Поради това високият TSR фактор означава, че повърхността не се нагрява и поддържа ниска температура. Белите покрития, които обикновено съдържат титанов диоксид (TiO2), са най-студените, тъй като при средна стойност на TSR = 80, TiO2 отразява по-голямата част от слънчевата енергия.

 

IR nianse EW06 3IR nianse EW13 1

Дизайнерите и архитектите искат по-голям избор на цветове със свойства като на светлите нюанси, които да отразяват по-голяма част от слънчевата енергия и следователно да оставят повърностите хладни. За съжаление класическите покрития нямат тези свойства, като в този случай единственото устойчиво решение е да се използват покрития с IR отразяващи пигменти.

Студените - IR отразяващи покрития могат да се използват за намаляване генерирането на топлина в обекти, изложени на слънчева светлина, което води до по-висока енергийна ефективност, по-добри физически свойства и по-добър външен вид.

 

IR nianse EO09 5IR nianse EG06 5

В нашата нова цветова карта Exterior Colour Collection всички нюанси са проектирани с най-устойчивите на атмосферни влияния и UV лъчи неорганични пигменти. Въпреки че препоръчваме употребата на по-светли нюанси за фасадни повърхности, тъмните цветове са вече също добър избор благодарение на IR отразяващите пигменти. 70 избрани тъмни нюанса (маркирани с ☼IR на цветовата карта) могат да бъдат произведени с IR отразяващи пигменти, което позволява по-ниска температура на повърхността в сравнение с използването на класически пигменти. Това значително удължава експлоатационния живот на тъмните фасадни повърхности.

 

IR nianse EN11 5

По-високата енергийна ефективност чрез използване на IR отразяващи покрития носи добавена стойност за съществуващите сгради.

Доказано е, че в сравнение с използването на традиционни пигменти, употребата на IR отразяващи пигменти в по-тъмните и наситени цветове намалява значително термопластичното огъване на фасадните повърхности.