TESSAROL TMEL

TESSAROL TMEL

Technická dokumentace

Bezpečnostní list

Nejste si jistí, který produkt vybrat?

Pro zakrytí vad a poškození dřeva, jako jsou praskliny, zuby, oděrky v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti:

  • jednoduchá aplikace
  • snadné broušení

Jednotky balení:

Podrobné informace jsou k dispozici v technických listech.

Barevné odstíny:

bílý

Tip:

Před použitím produktu vám doporučujeme přečíst si technické informace. Výrobek skladujte při teplotě mezi +5 °C a 35 °C a nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nevylévejte výrobek do kanalizačního systému.

Návod k použití:

  • Exteriéry a Interiéry
  • Neředit
  • Čištění nářadí ředidlem
  • Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: 24 h
  • Pracovní podmínky 10-25 °C