Výběr fasádní barvy

Nátěry určené na povrchy fasád plní dvojí úlohu; kromě kvalitní funkční ochrany mají také významný efekt na vzhled budovy a její zařazení do dané geografické zóny.

20 Izbira fasadne barve 1280x850 uvodna

Povrchy fasád se ošetřují různými ochrannými a dekorativními nátěry, minerálními či disperzními svrchními omítkami nebo tenkovrstvými fasádními barvami. Poškození, která se na fasádách časem objeví (trhliny, olupování, popraskání, blednutí, ...) vznikají zejména následkem škodlivých atmosférických vlivů (UV záření, vlhkost, vítr, bouřky, ...) a znečištění vzduchu v městských a průmyslových oblastech (obsah pevných prachových částic, CO2, SO2 a oxidů dusíku). Nátěry se mohou poškodit následkem konstrukčních defektů, nesprávné montáže, volby nevhodného nátěru a/nebo v závislosti na míře odolnosti nátěru vůči působení světla. Z důvodu vlhkých povrchů nebo povrchů bez slunečního svitu se na fasádě může objevit i plíseň či řasy. 

 

20 Izbira fasadne barve 1280x850 plesen

Nepříznivé účinky okolních a atmosférických vlivů přispívají k viditelným znakům poškození nátěru a jeho úpadku. Renovace je proto nevyhnutelná, jinak se zhoršování stavu nátěru urychlí a později by mohlo dojít i k poškození základních stavebních prvků budovy. To není snadné rozhodnutí, jelikož je k dispozici tolik různých nátěrů, v závislosti na jejich chemickém složení, hlavních vlastnostech a žádaném finálním vzhledu. Při výběru správného nátěru navíc hraje důležitou roli i původní ošetření povrchu vyžadujícího renovaci.

Zvolený nátěr musí být vhodný pro všechny typy starých omítek, termoizolačních systémů a barev a musí také poskytovat kvalitní a dlouhotrvající ochranu povrchů fasád.

 

20 Izbira fasadne barve 1280x850 EB11 2 opt20 Izbira fasadne barve 1280x850 EN23 2 opt

Nová fasádní barva SPEKTRA Renoxan je optimálním řešením. Je vyrobena na bázi akrylátových kopolymerů a nabízí tak UV ochranu pigmentů; a silikonová pojiva zase umožňují nejen vysokou propustnost pro vodní páru, ale i nízkou absorpci vody. Tato barva je obzvláště vhodná pro renovaci termoizolačních systémů na bázi minerální vlny a budov s vysokým vystavením vlhkosti a následnému růstu řas a plísní. SPEKTRA Renoxan je vhodná i pro neizolované staré fasády, jelikož její propustnost pro vodní páru umožňuje průnik vlhkosti skrz zdi, čímž udržuje zdravé prostředí pro život uvnitř.

SPEKTRA Renoxan obsahuje opatrně zvolená karbonátová a silikátová plniva s různou granulací, jež je rovnoměrně rozvrstvena do vazebné matice a dodává nátěru jednolitou tloušťku, rovnoměrně chráněnou díky pojivu rozvrstvenému po celém povrchu. Syntetická vlákna dodatečně posilují nátěrový film a překlenují vlásečnicové trhliny na starém nátěru a zabraňují tak jejich přenosu na nový nátěr. Silikátová plniva zvyšují mechanickou sílu nátěru a tím pádem i jeho odolnost vůči opotřebení. Přídavek biocidů zabraňuje na dlouhou dobu růstu plísní a řas na povrchu fasády, a chrání nátěrový film před infekcí. Voděodolnosti nátěru lze dosáhnout pomocí vhodných aditiv. 

 

20 Izbira fasadne barve 1280x850 EO02 2 opt20 Izbira fasadne barve 1280x850 ER08 4

Fasádní barva SPEKTRA Renoxan je k dostání v mnoha barevných odstínech v míchacím systému HGMIX, podle barevného vzorníku Exterior Colour Collection, a mnoha dalších. Všechny odstíny jsou vyrobeny z výrazně anorganických pigmentů, díky nimž je barevný odstín delší dobu odolný vůči UV záření a vlivům počasí. Doporučujeme zvolit pastelové odstíny, které pohlcují méně tepelné energie a tím pádem prodlužují životnost nátěru.

Pokud fasáda potřebuje pouze osvěžení - kdy se z důvodu dlouholetého vystavení UV záření a klimatickým vlivům zhoršil stav pojiva a nashromáždila špína, ale zároveň tam nejsou viditelné trhliny - závisí volba nejvhodnější fasádní barvy na typu starého nátěru a souvisejících důležitých vlastnostech (paropropustnost, vodoodpudivost), požadovaném barevném odstínu a ceně.

 

20 Izbira fasadne barve 1280x850 TopDry Renoxan

Jelikož hlavní příčinou poškození fasádních nátěrů bývá vlhkost, je nejdůležitějším faktorem při výběru vhodné fasádní barvy její schopnost zabraňovat absorpci vody. K tomu přidejte kvalitní a dlouhodobou výdrž zvoleného odstínu a získáváte novou fasádní barvu SPEKTRA Top Dry. Barva se pyšní speciálními hydrofilními složkami v nátěrovém filmu, na kterých se kapky deště nebo vlhkost rozprsknou do velmi malých kapiček. Kapky se neabsorbují do povrchu, ale jednoduše se vypaří a povrch fasády extrémně rychle uschne.

 

20 Izbira fasadne barve fast drying 120 Izbira fasadne barve fast drying 2

SPEKTRA Top Dry proto nabízí vynikající ochranu fasády proti dešti, rose a mlze. Na nátěrech standardních fasádních barev je voda absorbována nátěrovým filmem, což na povrchu zanechává nečistoty. Usychání pak trvá déle, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku plísní a řas. Absorpce vody zkracuje životnost podobných nátěrů, jelikož k vlásečnicovým trhlinám a následnému olupování a/nebo viditelnému mechanickému poškození dochází dříve.

 

20 Izbira fasadne barve 1280x850 EG09 5 opt

SPEKTRA Top Dry poskytuje maximální možnou trvanlivost barevných odstínů, které lze vybrat na základě vzorníku barev Exterior Colour Collection. Všechny barevné odstíny jsou vyrobeny ze stálých anorganických pigmentů odolných vůči vlivům počasí a UV záření. Přestože doporučujeme u povrchů fasád volit světlejší barevné odstíny, jelikož se tolik nezahřívají, je možné díky výběru reflektivních pigmentů odolných vůči infračervenému záření vytvořit i velmi tmavý odstín fasády. Tyto pigmenty odrážejí tepelnou složku slunečního záření a tím pádem výrazně přispívají k udržování chladnějšího povrchu fasády. Toto výrazně prodlužuje životnost tmavých fasád.