Renovace pokojů v Centru Sonček výrobky Helios Spektra.

29.09.2016

Asociace Sonček usiluje o sociální začlenění lidí s různým postižením.