Ekološki prihvatljive boje

okolju prijazne barve 2Osviještenost o važnosti zdravog i čistog okoliša ima važan utjecaj na proizvodnju u Heliosu. U postupku neprestanih promjena formulacija za boje i premaze, posebice se usmjeravamo na ubrzavanje otklanjanja ekološki štetnih tvari i na uvođenje novih, koje su prihvatljive za okoliš i za ljude. Pritom također razvijamo potpuno nove proizvode koji dosljedno poštuju najstrože ekološke standarde i preporuke.

Ekološki prihvatljive boje i premazi pripremljeni su na osnovi veziva koja se mogu razrjeđivati vodom. Proizvode na osnovi vode prepoznat ćete preko logotipa ribe na pakiranju te riječi „akrilna“ u imenu proizvoda, npr. TESSAROL akril temeljna boja za drvo, SPEKTRA akrilna fasadna boja itd.

Kada se posebice preporučuju premazi na osnovi vode?

Kod klasičnih boja, organska otapala isparavaju za vrijeme sušenja. Ako prostorija nije dovoljno prozračna, pretjerana koncentracija otapala u zraku mogu kod osjetljivijih ljudi uzrokovati glavobolju, peckanje u očima ili alergije na koži. Kod obrade manjih površina kao što su vrata, prozori, ograde i dijelovi pokućstva ili za vrijeme rada na otvorenom, takvih problema nema, zato toplo preporučujemo premaze na osnovi vode za obradu velikih unutarnjih površina i u svim okolinama u kojima se nalaze djeca, stariji ljudi ili pacijenti te u prostorijama za pripremu hrane (kuhinje, unutarnje prostorije, restorani itd.).

Prednosti premaza na osnovi vode:

  • za vrijeme sušenja ne ispušta se štetna para i nije potrebno dodatno prozračivanje;
  • brzo sušenje omogućava nanošenje nekoliko slojeva u manje vremena;
  • bez neugodnih mirisa;
  • razrjeđivanje nije potrebno - a ako je potrebno, može se upotrijebiti voda iz slavine;
  • sviježe se mrlje mogu odstraniti vodom;
  • ne žute s vremenom.

OkoljuPrijazno ribca

Neka se naši najmlađi sigurno igraju

Kada je riječ o bojanju predmeta s kojima u doticaj dolaze djeca - igračke, kolijevke itd. - pravilan izbor boje utoliko je važniji. Naši su najmlađi posebice osjetljivi i zato je Helios posvetio posebnu pažnju trima HELIOS TESSAROL proizvodima i pripremio njihovu formulu na način da su nakon stvrdnjavanja kemijski bezazleni te prikladni za česti doticaj s našim najmlađima. Njihova je prikladnost potvrđena certifikatom od Zavoda za zdravstvenu sigurnost Maribor - Institucija za zaštitu okoliša (CERTIFICATE).

primernoZaIgrace