KAKO ZBRINUTI OTPADNU BOJU?

Boje, kao i lakovi, otapala, razrjeđivači, sredstva za uklanjanje boje, zamrljana oprema i ambalaža regulirani su kao opasni otpad kada se odlažu. Opasni otpad ne smije ulaziti u opći komunalni otpad ili kanalizaciju, jer može oštetiti postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i zagaditi podzemne vode. Stoga je važno odvojeno prikupljati otpadne boje i osigurati njihovo profesionalno zbrinjavanje, obradu i uništavanje.

Lako je zaboraviti da je rok trajanja boje relativno kratak. Ako se pravilno skladišti, neotvorena kantica bi trebala biti upotrebljiva barem do isteka roka valjanosti. Rok trajanja boje u otvorenoj kantici ovisi o načinu pohrane. Ako boja nije razrijeđena, obično se može čuvati najmanje 5 mjeseci. Prije početka bojenja ipak će biti potrebno provjeriti je li boja upotrebljiva.

05 Kam z odpadno barvo 1
05 Kam z odpadno barvo 2

Tekućina na vrhu i talog na dnu ne znače nužno da je boja loša. To samo znači da je boju prije bojenja potrebno dobro promiješati. Ako se boja osušila na vrhu ili duž ruba i ako su komadići pali u kanticu prilikom otvaranja, boja se može procijediti. Čak i kantica s napuhanim poklopcem još nije razlog za zabrinutost, a sama boja bi ipak trebala biti odgovarajuće kvalitete; budite oprezni pri otvaranju. Međutim, ako u boji ima grudica ili se boja zgusne kada se pomiješa, to ukazuje na to da se boja pokvarila. Za zidne boje obratite pažnju na miris i izgled površine. Ako primijetite neugodan miris ili žuto-smeđe mrlje na površini, boja je onečišćena i ne može se koristiti.

Staru boju koja se više ne može koristiti ili donirati treba odložiti u hermetički zatvorenoj ambalaži na sabirnom mjestu opasnog otpada, ili na sljedećem prikupljanju, koje se obično obavlja jednom ili dva puta godišnje u svakoj općini. Do tada je važno boju čuvati u hermetički zatvorenoj posudi i izvan dohvata djece. Otpadne boje nemojte miješati jer to može uzrokovati nepredvidivu reakciju između različitih tvari.

05 Kam z odpadno barvo 3
05 Kam z odpadno barvo 4

Ekološki prihvatljive boje i premazi izrađeni na osnovi veziva razrijeđenog vodom, odvojeni su od premaza koji sadrže organska otapala i moraju se u mokrom stanju u hermetički zatvorenoj posudi predati na ovlašteno sabirno mjesto. Kada na dnu ostane samo tanak sloj boje, ostavite kanticu otvorenu i pričekajte da se boja potpuno osuši. Zatim lopaticom ostružite osušenu boju i bacite je u kućni otpad, a praznu kanticu ostavite na reciklažnom mjestu.