HGMIX

Фантазија без граници

banner HGMIXМодерниот систем за мешање HGMIX го надополнува спектарот на нијанси на бои кои недостасуваат во готовите мешавини од бои. Целосниот спектар на системот се состои од неколку илјади нијанси на бои и поголемиот дел од крајни премази од марката HELIOS се достапни во продавници со соодветна опрема и компјутерска технологија.

Системот за мешање HGMIX овозможува подготовка на избраната нијанса на боја врз основа на голем број карти на бои, како што се: HGMIX INTERIOR, TERRA, MONICOLOR 720, EUROTREND, RAL, NCS и уште неколку други.

Како да ја добиете посакуваната нијанса на боја?
Процесот на добивање на посакуваната нијанса на боја е едноставен. Споредете мостра од ткаенина, тапета, подна облога, керамика, итн. со нашите нијанси на бои во продавница со системот HGMIX. По избирањето на посакуваната нијанса на боја, бојата ќе се подготви во продавницата во соодветниот квалитет и посакуваната количина.Листа на продавници со систем на мешање HGMIX 

Za dopolnitelni informacii za našite sistemi za mešanje, ve molime posetete ja veb-stranicata na Helios tinting.