КАКО ПРАВИЛНО ДА ИСФРЛИТЕ ОТПАДНА БОЈА?

Боите, како и лаковите, растворувачите, разредувачите, отстранувачите на боја, обоените алати и амбалажата се регулирани како опасен отпад кога се исфрлаат. Опасниот отпад не смее да се исфрла во општиот комунален отпад или канализација бидејќи може да ги оштети пречистителните станици и да ги загади подземните води. Затоа е важно да се собира отпадната боја посебно и да се обезбеди нејзино професионално отстранување, обработка и уништување.

Лесно е да се заборави дека бојата има релативно краток рок на траење. Ако правилно се складира, неотворената лименка треба да може да се користи барем до датумот на истекување. Рокот на траење на бојата во отворена конзерва зависи од тоа како се чува. Ако бојата не е разредена, обично може да се чува најмалку 5 месеци. Сепак ќе биде неопходно да проверите дали бојата е употреблива пред да започнете со работа.

05 Kam z odpadno barvo 1
05 Kam z odpadno barvo 2

Појавата на течност на површината и цврсти материи на дното не мора да значи дека бојата е расипана. Тоа само значи дека бојата треба добро да се измеша пред употреба. Бојата може да се процеди ако се исуши на површината или по должината на работ и ако парчиња паднале во лименката при отворањето. Дури и лименката со надуен капак не е причина за загриженост и самата боја сепак е употреблива; внимавајте при отворањето. Меѓутоа, ако има грутки или ако бојата се згусне кога се меша, тоа значи дека бојата се расипала. За ѕидните бои, обрнете внимание на мирисот и изгледот на површината од бојата. Ако забележите непријатен мирис или жолто-кафеава дамка на површината, бојата е контаминирана и не смее да се користи.

Старата боја која повеќе не може да се користи или да се донира треба да се исфрли во херметичко пакување на место за собирање опасен отпад или на следното собирање, кое обично се врши еднаш или двапати годишно во секоја општина. Дотогаш, важно е бојата да се чува во херметички сад и подалеку од дофат на деца. Не мешајте отпадни бои бидејќи тоа може да предизвика непредвидлива реакција помеѓу различни супстанции.

05 Kam z odpadno barvo 3
05 Kam z odpadno barvo 4

Еколошки бои и премази, направени врз основа на врзива разредени со вода, се одвоени од премазите што содржат органски растворувачи и мора да се испорачаат во влажна состојба, во херметички затворена лименка, до овластено место за собирање. Кога ќе остане само тенок слој боја на дното, оставете ја лименката отворена и почекајте бојата целосно да се исуши. Потоа, изгребете ја исушената боја со шпатула и фрлете ја во отпадот од домаќинството, а празната лименка оставете ја на место за рециклирање.