KAKO PRAVILNO RUKOVATI OSTACIMA BOJE?

Boje kao i lakovi, rastvarači, razređivači, sredstva za uklanjanje boja i alat obojen bojom i ambalaža regulisani su kao opasni otpad prilikom odlaganja. Važno je da uradimo svoj deo i pokušamo da imamo na umu šta smo prethodno sačuvali i iskoristimo ostatke boje za novi projekat, pre nego što kupimo novu količinu. Ali pre nego što zasučete rukave, ne zaboravite da proverite da li je ostatak boje još uvek upotrebljiv.

Lako je zaboraviti da boja ima relativno kratak rok trajanja. Ako se pravilno čuva, neotvorena kantica trebalo bi da bude upotrebljiva najmanje do datuma isteka roka trajanja. Rok trajanja boje u otvorenoj kantici zavisi od toga kako se skladišti. Ako boja nije razređena, obično se može čuvati najmanje 5 meseci. I dalje je potrebno da proverite da li je boja upotrebljiva pre nego što započnete posao.

05 Kam z odpadno barvo 1
05 Kam z odpadno barvo 2

Tečnost na vrhu i čvrste materije na dnu ne znače nužno da je boja pokvarena. To samo znači da boju treba dobro promešati pre rada. Boja se može procediti ako se osušila na vrhu ili duž oboda i ako su delovi pali u kanticu kada je otvorena. Čak i kantica sa nabubrelim poklopcem još uvek nije razlog za zabrinutost i sama boja trebalo bi i dalje da bude odgovarajućeg kvaliteta; budite oprezni prilikom otvaranja. Međutim, ako postoje grudvice ili ako se boja zgusne kada se promeša, to sugeriše da se boja pokvarila. Kod boja za zidove vodite računa o mirisu i izgledu površine. Ako osetite neprijatan miris ili žuto-smeđu mrlju na površini, boja je kontaminirana i ne može se koristiti.

Kada ostane samo tanak sloj ekološki prihvatljive boje boje na dnu, ostavite kanticu otvorenu i sačekajte da se boja potpuno osuši. Zatim sastružite osušenu boju lopaticom i odložite je u komunalni otpad, praznu kanticu ostavite na mestu za reciklažu.

05 Kam z odpadno barvo 3
05 Kam z odpadno barvo 4

Važno je boju držati u hermetički zatvorenoj posudi i van domašaja dece. Nemojte mešati ostatke boje, jer to može izazvati nepredvidivu reakciju između različitih supstanci. Odlaganje sadržaja/ ambalaže vrši se u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima.