SPEKTRA zaštita od plesni ZP

SPEKTRA zaštita od plesni ZP

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Biocidni proizvod na bazi vode kao fungicidni aditiv za disperzivne boje za unutrašnje zidove i fasade za preventivnu zaštitu obojenih zidnih površina protiv razvoja nekoliko vrsta plesni i algi. Takođe sprečava razvoj mikroorganizama na već inficiranim površinama. Ovaj proizvod ne treba dodavati bojama na bazi rastvarača.

Svojstva:

  • dugoročna zaštita obojenih zidnih površina od gljivica i algi
  • aditiv za sve vrste disperzivnih boja
  • nije štetno po ljude 

Potrošnja:

1 l rastvora je dovoljan za 15 l disperzivne boje.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

  • Spoljne, unutrašnje i plafonske zidne površine
  • Promešati pre upotrebe
  • Radni uslovi 10–25 °C