SPEKTRA AKRILNA BOJA ZA BETON

SPEKTRA AKRILNA BOJA ZA BETON
HGMIX Ekološki prihvatljiva

Obračun potrošnje:

m2
0
l
2
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

SPEKTRA AKRILNA BOJA ZA BETON je boja na vodenoj bazi koja se koristi za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih betonskih površina. Koristi se za farbanje vertikalnih površina i slabo opterećenih podova (potporni zidovi, stepeništa, podovi u kotlarnicama i podrumima itd.).

Svojstva:

 • zaštita betonskih površina nepropusna za CO2 
 • jednokomponentna farba, rastvara se u vodi
 • lako se nanosi  
 • otporna na upijanje vode
 • dobra mehanička i hemijska otpornost (mazut, motorno ulje, vodeni rastvor soli, uobičajena sredstva za čišćenje)
 • lako se održava

Potrošnja:

1 l pokriva 6 – 8 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela i 5 standardnih nijansi, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Unutrašnje i spoljne zidne i podne površine
 • Promešati pre upotrebe
 • Razređivanje vodom do maksimalno 5 %
 • Nanošenje valjkom ili četkom
 • Čišćenje alata vodom
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 8–12 h
 • Radni uslovi 10–25 °C
 • Nivo sjaja – mat