SPEKTRA RAZREĐIVAČ ANTINIKOTINSKE BOJE

SPEKTRA RAZREĐIVAČ ANTINIKOTINSKE BOJE

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Koristi se za razređivanje SPEKTRA antinikotinske boje i SPEKTRA antimikrobne boje i za čišćenje alata.

Svojstva:

  • na bazi dearomatizovanih rastvarača

Savet:

Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

  • Unutrašnje zidne i plafonske površine
  • Radni uslovi 10–25 °C