SPEKTRA DOMFLOK listići

SPEKTRA DOMFLOK listići

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Listići dostupni u 11 nijansi koji se mešaju sa SPEKTRA DOMFLOK lakom i nanose na površinu koja je prethodno ofarbana bojom SPEKTRA latex mat, kako bi se postigao željeni dekorativni efekat.

Svojstva:

  • živopisni izgled unutrašnjih zidnih površina
  • mnogobrojne kombinacije boja 

Potrošnja:

50–75 g listića dovoljno je za 1 l SPEKTRA DOMFLOK laka.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na suvom i provetrenom mestu na temperaturi između +5 °C i 35 °C.

Uputstva za upotrebu:

  • Unutrašnje zidne površine
  • Nanošenje četkom
  • Radni uslovi 10–25 °C