SPEKTRA Facade Universal

SPEKTRA Facade Universal
HGMIX Ekološki prihvatljiva

Obračun potrošnje:

m2
0
l
2
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Za zaštitu i dekoraciju fasada i ostalih spoljnih mineralnih zidnih površina. Pogodna je za renoviranje svih termoizolacionih sistema na bazi stiropora i mineralne vune, za bojenje svih vrsta mineralnih i disperzivnih maltera, vlaknocementnih i drvocementnih ploča i betona, kao i za renoviranje starih disperzivnih premaza.

Svojstva:

 • za renoviranje termoizolacionih sistema (EPS i MW), kao i za druge fasadne površine
 • mogućnost armiranja i premošćavanja mikro pukotina
 • biocidna zaštita sloja boje
 • stabilnost boje (neorganski pigmenti)
 • otpornost na habanje (kvarcna punila)
 • visok nivo vodootpornosti i paropropusnosti
 • otpornost na atmosferske i industrijske uticaje

Potrošnja:

1 l pokriva 6 - 8 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Spoljne zidne površine
 • Promešati pre upotrebe
 • Razređivanje vodom 5–10 %
 • Nanošenje valjkom ili četkom
 • Čišćenje alata vodom
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 6–10 h
 • Radni uslovi 10–25 °C