SPEKTRA LEVEL ROUGH

SPEKTRA LEVEL ROUGH
Ekološki prihvatljiva

Obračun potrošnje:

m2
0
kg
1
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Gruba masa za izravnavanje, spremna za upotrebu, za izravnavanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Pogodna kao prvi premaz za izravnavanje za površine kao što su mineralni malteri i beton, koje se samim tim ojačavaju i pripremaju za fino izravnavanje SPEKTRA LEVEL FINE ili za farbanje disperzivnim bojama. Izravnavanje do debljine od 6 mm.

Svojstva:

 • gotova samonivelišuća masa za izravnavanje
 • pogodna za ručno nanošenje
 • ojačava površinu
 • visok nivo paropropusnosti

Potrošnja:

Za 1 m2 površine potrebno vam je 1,5 – 2 kg kita (debljine 3 mm).

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Unutrašnje zidne i plafonske površine
 • Promešati pre upotrebe
 • Po potrebi razređuje se vodom 
 • Nanošenje špahtlom
 • Čišćenje alata vodom
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 10–12 h
 • Radni uslovi 10–25 °C