IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket

IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket

Obračun potrošnje:

m2
0
l
min. 1
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Koristi se kao osnovni lak pri nanošenju IDEAL 2K poliuretanskog laka za parket. Polje primene: parket izložen velikom opterećenju.

Svojstva:

 • dvokomponentni osnovni lak
 • brzo sušenje
 • lako brušenje
 • ispunjava pore
 • izoluje površinu i sprečava prolaz ekstraktivnih supstanci do površine završnog laka

Potrošnja:

1 l pokriva 18 – 22 m2 površine u 1 sloju kada se koristi špahtla, odnosno 8 – 10 m2 površine kada se koristi valjak.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Unutrašnje podne površine
 • Mešanje komponenti A+B
 • Ne razređuje se razređivačem
 • Nanošenje valjkom ili četkom
 • Nanošenje špahtlom
 • Nanošenje prskanjem
 • Čišćenje alata razređivačem
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 2–3 h
 • Radni uslovi 15–25 °C