IDEAL sredstvo za čišćenje pribora

IDEAL sredstvo za čišćenje pribora

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Koristi se za pranje alata koji se koristi za nanošenje laka:

  • IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS
  • IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS
  • IDEAL tečnost za fugovanje DS

Savet:

Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

  • Unutrašnje podne površine
  • Radni uslovi 10–25 °C