Торговые точки

Найдите ближайший магазин и проверьте наличие товара.

GARBIAR Stavebniny, s.r.o.

Prev.: Predajňa Nová 242
02712 Liesek
E: liesek@garbiar.sk
T: +421435384213

Slavomír Šuriňák

Zuberec 283
027 32 ZUBEREC
E: surinak@pobox.sk
T: +421435395866

Ing. Ján Urban - STAV.A OBCH.ČINNOSŤ

Záhradná 288
027 32 ZUBEREC
E: milan@jandura.sk
T: +421904292422

GARBIAR Stavebniny, s.r.o.

Prevádzka: Pri moste
02732 Habovka
E: habovka@garbiar.sk
T: +421435395898

RT Profit, s.r.o.

Nová Doba 497
027 43 NIŽNÁ
E: jaroralidliak@centrum.sk
T: +421910976354

Jozef Vrabček - ZEFOX

Trojičné nám. 195/19
027 44 TVRDOŠÍN
E: firma.zefox@gmail.com
T: 421 911 797 369

GARBIAR Stavebniny, s.r.o.

Vojtaššákova 846
027 44 TVRDOŠÍN
E: garbiar@garbiar.sk
T: +421435507012

Tibor Stanček

Dlhá nad Oravou 208
02755 Dlhá nad Oravou
E: stancek@orava.sk
T: +421915743744

GARBIAR Stavebniny, s.r.o.

Prev.: Oravická 660 /oproti OVP/
028 01 Trstená
E: trstena@garbiar.sk
T: +421948150960

P - MAL Color, s.r.o.

Miestneho priemyslu 1083
029 01 NÁMESTOVO
E: pisarcik@p-mal.sk