AKO SPRÁVNE VYHODIŤ FARBU?

Nátery, ako aj laky, rozpúšťadlá, riedidlá, odtraňovače náterov, náradie a obaly zafarbené farbou, sú pri likvidácii regulované ako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad sa nesmie dostať do bežného komunálneho odpadu ani do splaškov, pretože môže poškodiť čističky odpadových vôd a kontaminovať podzemné vody. Je preto dôležité zbierať odpadové farby oddelene a zabezpečiť ich odbornú likvidáciu, spracovanie a zničenie.

Je ľahké zabudnúť, že náter má relatívne krátku trvanlivosť. Pri správnom skladovaní by mala byť neotvorená plechovka použiteľná minimálne do dátumu exspirácie. Trvanlivosť farby v otvorenej plechovke závisí od spôsobu skladovania. Ak farba nie je riedená, môže sa zvyčajne uchovávať najmenej 5 mesiacov. Pred začatím práce bude ešte potrebné skontrolovať, či je náter použiteľný.

05 Kam z odpadno barvo 1
05 Kam z odpadno barvo 2

Kvapalina na vrchu a pevné častice na dne nemusia nutne znamenať, že náter je zlý. Znamená to len, že farbu je potrebné pred prácou dobre premiešať. Náter sa môže napnúť, ak zaschol na vrchu alebo pozdĺž okraja a kúsky pri otvorení spadli do plechovky. Ani plechovka s nafúknutým vrchnákom ešte nie je dôvodom na obavy a samotný náter by mal byť stále primeranej kvality; pri otváraní buďte opatrní. Ak sa však vyskytnú hrudky alebo farba pri miešaní zhustne, znamená to, že sa pokazila. Pri náteroch na steny si všímajte vôňu a vzhľad povrchu. Ak na povrchu zistíte nepríjemný zápach alebo žltohnedú škvrnu, farba je kontaminovaná a nedá sa použiť.

Starý náter, ktorý sa už nedá použiť alebo darovať, odovzdajte vo vzduchotesných obaloch na zberni nebezpečného odpadu, prípadne pri najbližšom zbere, ktorý sa v každej obci vykonáva spravidla raz až dvakrát ročne. Dovtedy je dôležité uchovávať farbu vo vzduchotesnej nádobe a mimo dosahu detí. Nemiešajte odpadové farby, pretože to môže spôsobiť nepredvídateľnú reakciu medzi rôznymi látkami.

05 Kam z odpadno barvo 3
05 Kam z odpadno barvo 4

Ekologické farby a nátery vyrobené na báze spojív riedených vodou sú oddelené od náterov, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá a musia byť doručené v mokrom stave vo vzduchotesnej plechovke na autorizované zberné miesto. Keď na dne zostane len tenká vrstva farby, nechajte plechovku otvorenú a počkajte, kým farba úplne zaschne. Potom zoškrabte zaschnutú farbu špachtľou a vyhoďte ju do domáceho odpadu a prázdnu plechovku nechajte na recyklačnom mieste.