Predajné miesta

Nájdite najbližší obchod a skontrolujte si zásoby zvoleného predajcu.

KOLLMANN, s.r.o.

Černáková 16
977 01 BREZNO
E: kollmann@kollmann.sk
T: +421486115044

KOLLMANN, s.r.o.

Švermova 5
977 01 BREZNO
E: kollmann@kollmann.sk
T: +421486115044

REVITAL - SK s.r.o.

Mierová ul. 5912
985 11 LUČENEC
E: revitallcsk@gmail.com
T: +421474330445

BALEX TRADE s.r.o.

Malocintorínska 13
986 01 FIĽAKOVO
E: gabriel.balog@gmail.com
T: +421474512040

MIHÁLY EUGEN-M+B, Fiľakovo

Biskupická 16
986 01 FIĽAKOVO
E: eugen.mihaly@gmail.com
T: +421908946140

Monika Deáková-DEMOCOLOR

Radničná 19
986 01 FIĽAKOVO
E: democolorfarby@gmail.com
T: +421472901690

OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.

Obrancov mieru 66
986 01 FIĽAKOVO
E: farby@oktrend.sk
T: +421918794763

TKA S.R.O.

Nemocničná 16
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
E: tka.sro@post.sk
T: 421 907 835 092