SPEKTRA Facade Universal – k renovaci termoizolačních systémů

02.06.2022

Když instalujeme termoizolační systém, málokdy nás napadne, že pro zajištění dlouhé životnosti fasádního systému je nutná pravidelná údržba povrchu fasády. Vzhledem ke každodennímu vystavení klimatickým a atmosférickým vlivům jsou fasádní systémy neustále zatěžovány a podléhají proto vzniku menších či větších poškození. Navzdory vysoce kvalitní instalaci termoizolačního fasádního systému je velmi důležité povrch každý rok kontrolovat, jelikož díky pravidelné opravě škod můžete životnost fasády prodloužit i na několik desetiletí.

Spektra Facade Universal 1280x866

SPEKTRA Facade Universal je mikrovyztužená akrylátová fasádní barva určená k renovaci termoizolačních systémů na bázi polystyrenu a skelné vaty a dalších fasádních povrchů, včetně těch s již viditelnými trhlinami. Jejími výhodami jsou vysoká voděodolnost a propustnost pro vodní páru, odolnost vůči opotřebení (křemenná plniva), vynikající schopnost vyztužení a spojení mikrotrhlin, výdrž barev (anorganické pigmenty), biocidní ochrana barevného filmu a vysoký stupeň odolnosti vůči vlivům počasí a škodlivým průmyslovým výparům.

Doporučujeme zcela obnovit fasádu, pokud je stará 10 až 20 let (v závislosti na jejím vystavení různým vlivům a dalších faktorech), dokud jsou pojiva ve svrchní omítce ještě v dobrém stavu. Díky tomu se vyhnete větším zásahům do fasádního systému a souvisejícím nákladům.