Нова внатрешна ѕидна боја, лесна за употреба - SPEKTRA Easy

24.06.2020

SPEKTRA Easy е внатрешна ѕидна боја која се карактеризира со одлична покривна моќ, високо ниво на пропустливост на пареа и лесно нанесување.

2020 06 Spektra Easy Web Banner 1280x866

SPEKTRA Easy e полу-дисперзивна боја наменета за честа реставрација на внатрешни ѕидни и тавански површини, како што се минерални малтери, панели од фибер-цемент, бетон, гипс-картонски плочи, гипсени плочи, тапети од фиберглас, релјефни позадини и стари облоги.

  • одлична покривна моќ веќе со првото нанесување
  • лесна апликација
  • топла бела нијанса
  • отпорна на суво бришење - класа на перивост 5 (EN 13 300)
  • високо ниво на пропустливост на пареа
  • достапен во амбалажа од 5 l и 14 l