U Heliosu smo A+

29.07.2019

Helios Grupa se pridržava evropskog i globalnog zakonodavstva koje zahteva uvođenje čistijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija. Prilikom razvijanja novih naprednih proizvoda, predani smo načelima održivog razvoja, poput smanjenja potrošnje energije i uticaja na okolinu.

Spektra +A 1280x866

Unutrašnje zidne boje Spektra koje se već sada mogu pohvaliti oznakom A+

 

Na području dekorativnih premaza, trend razvoja boja propisuje proizvode sa što manjim sadržajem materija štetnih za ljude i okolinu. Kategorizacija, potrošačima sve važnija, postaje razred boje u odnosu na ispuštanje isparljivih organskih jedinjenja iz premaza na zidu u vazduh. Ujedinjena evropska direktiva na tom području još nije na snazi, ali u nekim državama (jedna od prvih bila je Francuska) već su doneti zakoni na nacionalnom nivou. Francusku inicijativu poslednjih godina prate druge države, a među njima i Slovenija. Količina ispuštanja isparljivih organskih jedinjenja u vazduh (VOC) obuhvata kategorije od A+ do C, a one su i slikovno opredeljene.