SPEKTRA siloksan boja za fasadu

SPEKTRA siloksan boja za fasadu
HGMIX Ekološki prihvatljiva

Obračun potrošnje:

m2
0
l
2
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Za dugotrajnu dekoraciju i zaštitu fasadnih površina. Pogodna je za farbanje svih vrsta maltera: krečnocementnih, silikatnih, silikonskih i disperzivnih maltera, kao i za renoviranje starih disperzivnih, silikatnih i silikonskih premaza.

Svojstva:

 • izuzetno paropropusna i hidrofobna
 • rastvara se u vodi, nije štetna po zdravlje i životnu sredinu
 • otporna na vremenske uslove i štetna industrijska zagađenja
 • stabilnost boje (neorganski pigmenti)
 • biocidna zaštita sloja boje
 • širok opseg nijansi – HGMIX

Potrošnja:

Sa 1 l pri 1k nanošenju, bojite 8–10 m2 površine.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Spoljne zidne površine
 • Promešati pre upotrebe
 • Razređivanje 5–10 %
 • Nanošenje valjkom ili četkom
 • Nanošenje prskanjem
 • Čišćenje alata vodom
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 6–10 h
 • Radni uslovi 10–25 °C