SPEKTRA akrilna impregnacija

SPEKTRA akrilna impregnacija
Ekološki prihvatljiva

Obračun potrošnje:

m2
0
l
1
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Providan osnovni premaz za jako upijajuće krečne i krečno-cementne površine, koji se nanosi pre glačanja kitom za unutrašnje zidove ili pre nanošenja prvog sloja boje. Razređuje se vodom, u odnosu do 1:3.

Svojstva:

 • razređuje se vodom u naznačenoj razmeri 
 • nije štetna po zdravlje i životnu sredinu
 • prodire duboko u površinu
 • ujednačava i smanjuje moć upijanja površine
 • ojačava slabo vezane stare premaze i premaze koji se ljušte
 • poboljšava prianjanje novih maltera i premaza
 • smanjuje potrošnju završnih premaza

Potrošnja:

1 l razređene impregnacije pokriva 10 – 12 m2 površine.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Sve spoljne i unutrašnje površine
 • Promešati pre upotrebe
 • Razređivanje vodom u odnosu 1:3
 • Nanošenje valjkom ili četkom
 • Nanošenje prskanjem
 • Čišćenje alata vodom
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 12 h
 • Radni uslovi 10–25 °C