SPEKTRA SILIKONSKI&SILIKATNI MALTER

SPEKTRA SILIKONSKI&SILIKATNI MALTER
HGMIX Ekološki prihvatljiva

Obračun potrošnje:

m2
0
kg
1
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Certifikati

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Za koristi se kao strukturni završni malter za zaštitu i dekoraciju spoljnih i unutrašnjih površina (sve vrste fino obrađenih starih i novih mineralnih maltera, masa za izravnavanje, betonskih površina) i kao završni premaz u fasadnim termoizolacionim sistemima.

Svojstva:

 • visok nivo otpornosti na vodu
 • visok nivo paropropusnosti
 • otpornost na apsorpciju prljavštine
 • otpornost na štetne atmosferske uticaje i industrijsku atmosferu
 • stabilnost boja

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela, HGMIX

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Proizvod ne sme smrznuti, mora se skladištiti na temperaturi između +5 °C i +35 °C i ne sme se izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Spoljne i unutrašnje zidne površine
 • Pomešajte sadržaj najmanje pet kanti
 • Po potrebi razređuje se vodom 
 • Nanošenje špahtlom
 • Nanošenje prskanjem
 • Čišćenje alata vodom
 • Radni uslovi 10–25 °C
 • Maksimalna dozvoljena relativna vlažnost vazduha