TESSAROL OSNOVNA BOJA UNI

TESSAROL OSNOVNA BOJA UNI

Obračun potrošnje:

m2
0
l
1–2
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Univerzalna osnovna boja sa odličnim prianjanjem za gvozdene i čelične površine, pocinkovani lim, bakar, aluminijum, kao i tvrdi PVC i drvo.

Svojstva:

  • zaštita gvozdenih i čeličnih površina od rđe pomoću antikorozivnih pigmenata
  • brzo sušenje - nanošenje TESSAROL emajla je moguće nakon 3 sata

Potrošnja:

1 l pokriva 7 – 9 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

  • Spoljne i unutrašnje površine
  • Promešati pre upotrebe
  • TESSAROL razređivač, max.15%
  • Nanošenje valjkom ili četkom
  • Nanošenje prskanjem
  • Čišćenje alata razređivačem
  • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 3–4 h
  • Radni uslovi 10–25 °C