SPEKTRA Facade Universal - na renováciu systémov tepelnej izolácie

02.06.2022

Pri montáži zatepľovacieho systému si málokto pomyslí, že na zabezpečenie dlhej životnosti fasádneho systému je potrebná pravidelná údržba povrchu fasády. V dôsledku každodenného počasia a statickej záťaže sú fasádne systémy neustále namáhané a tak vystavené menším či väčším škodám. Napriek kvalitnej montáži zatepľovacích fasádnych systémov sú pravidelné každoročné kontroly veľmi dôležité, pretože pravidelná oprava poškodení môže zabezpečiť životnosť fasádneho systému aj niekoľko desaťročí.

Spektra Facade Universal 1280x866

SPEKTRA Facade Universal je mikro-posilnená akrylová fasádna farba na obnovenie a tepelnú izoláciu systémov, ktoré sú založené na polystyréne a minerálnej vlne, a na iné fasádne povrchy zahrňujúc tie, ktoré už majú viditeľné pukliny. Jeho prednosťami sú vysoká vodeodolnosť a paropriepustnosť, odolnosť proti opotrebeniu (kremenné plnivá), výborná schopnosť výstuže a premosťovania mikrotrhlín, farebná stálosť (anorganické pigmenty), biocídna ochrana farebného filmu a vysoká úroveň odolnosti proti poveternostným vplyvom a škodlivej priemyselnej atmosfére.

Celková renovácia fasádneho systému sa odporúča, keď má fasáda 10 až 20 rokov (v závislosti od expozície a iných vplyvov), keď sú spojivá v dokončovacej omietke ešte v dobrom stave. Vďaka tomu sa predíde veľkým zásahom do fasádneho systému a s tým súvisiacim nákladom na renováciu.