V Heliosu smo A+

29.07.2019

Skupina Helios sledi evropski in globalni zakonodaji, ki zahteva uvedbo čistejših in okolju prijaznih tehnologij. Pri razvijanju novih naprednih izdelkov smo predani načelom trajnostnega razvoja, kot je zmanjševanje porabe energije in vpliva na okolje.

 

Spektra +A 1280x866

Notranje zidne barve Spektra, ki se že lahko pohvalijo z oznako A+

 

Na področju dekorativnih premazov trend razvoja barv narekuje izdelke s čim manjšo vsebnostjo človeku in okolju škodljivih snovi. Potrošniku vse bolj pomembna kategorizacija postaja razred barve glede na izpust hlapnih organskih snovi iz premaza na steni v zrak. Na tem področju harmonizirana evropska direktiva še ni v veljavi, so pa v nekaterih državah (ena prvih je bila Francija), že sprejeli zakonodajo na nacionalnem nivoju. Francoski pobudi v zadnjih letih sledijo druge države, med njimi tudi Slovenija. Količina izpusta hlapnih organskih snovi v zrak (VOC) obsega kategorije od A+ do C, ki so tudi slikovno opredeljene.