Kako odabrati boju fasade koja s vremenom neće izblijedjeti?

Pri odabiru idealne nijanse fasadne boje ili završne tankoslojne žbuke, za postizanje odgovarajuće stabilnosti odabir paste za nijansiranje odnosno koloranta je ključan. Za razliku od unutarnjih zidnih boja, fasadna je boja izložena različitim vremenskim utjecajima, kao što su sunce, kiša, vrućina i mraz.

29 Kako izbrati barvo fasade 1

Ponuditi najširu paletu nijansi, a pritom zadržati visoke standarde i stabilnost nijansi predstavlja velik izazov za proizvođače pasti za nijansiranje.

Pri odabira paste za nijansiranje fasadne boje valja uzeti u obzir razlike između organskih i anorganskih pigmenata. Glavne se razlike mogu svesti na pokrivnost, čistoću i stabilnost s obzirom na vrijeme i UV zrake. Anorganski pigmenti zbog svoje strukture pružaju znatno bolju otpornost na  vremenske utjecaje i UV zrake, što je predstavlja značajnu prednost kod fasadne boje.

Anorganski pigmenti mogu biti prirodni ili sintetički te se obično dijele na metalne okside, metalne soli i na kompleksne anorganske pigmente. Zbog njihovog sastava anorganske pigmente obično karakterizira veće pokrivnost i veća netopivost u odnosu na organske pigmente. Najveća je njihova prednost otpornost na blijeđenje, koja je izuzetno važna za fasadne boje.

 

1280x850 CC Exterior IR logo

Organski su pigmenti ugljikovodici čije dvostruke veze omogućavaju nastanak fotokemijskih reakcije, koje dovode do neželjenih promjena boje.

Blijeđenje je zapravo proces pri kojem ultraljubičasta energija mijenja kemijski sastav pigmenta u spoj slabih ili bez svojstvava boje. Dobiveni rezultat nije posljedica izgubljene koncentracije pigmenta, već je riječ o nelinearnom kemijskom procesu prilikom kojeg dolazi do raspada kromofora koji pigmentu daju boju, a tako se mijenja i izvorna nijansa boje.

Organski su pigmenti jako osjetljivi na vremenske uvjete zbog svojih kemijskih i fizičkih svojstava, a tako dolazi i do blijeđenja. Svaki gubitak boje podrazumijeva i gubitak svojstava obojenog filma. Stoga je pri razvoju paste za toniranje fasadnih boja potrebno uzeti u obzir ovaj faktor i koristiti samo anorganske pigmente koji su otporni na agresivna okruženja.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 3

Izbor pigmenata u pastama za toniranje bio bi znatno jednostavniji kad bi se za fasadne boje koristile samo nijanse u zemljanim tonovima izrađene od anorganskih pigmenata. Međutim, danas su potrošači zahtjevniji i kao takvi skloni življim nijansama, čija priprema iziskuje uporabu organskih pigmenata. Kompleksan razvoj anorganskih pigmenata u posljednje vrijeme omogućava izbor ne samo zemljanih već i življih nijansi.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 4

Fasadne boje obično imaju visoku pigment volumnu koncentraciju (PVK) te tako stvaraju porozan film koji omogućuje propusnost plinova poput kisika i zraka. Zajedno s UV zrakama, to dovodi do uvjeta koji mogu oštetiti pigmente.

Iako laboratorijski testovi mogu jasno odrediti kemijsku otpornost pigmenta, znatno je zahtjevnije odrediti otpornosti na utjecaj okoline.

Učinkovitost pigmenta može se precizno odrediti samo tako što se oboji premaz, nanese na površinu te izloži namijenjenoj uporabi tijekom jamstvenog razdoblja. Nažalost, takav oblik testiranja zahtijeva mnogo vremena i troškova, a rezultati se mogu poprilično razlikovati s obzirom na mjesto izlaganja.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 6

Otpornost pigmenata na svjetlo definirana je ISO standardom ISO 105 B02. Pigmenti su klasificirani prema otpornosti na svjetlo s obzirom na ljestvicu Blue Wool, od 1 do 8, pri čemu 8 predstavlja odličnu otpornost. Otpornost pigmenata na vremenske utjecaje definirana je ISO standardom ISO 105 A02, koji klasificira pigmente prema ljestvici Grey, od 1 do 5, pri čemu 5 podrazumijeva najveću otpornost na vremenske utjecaje.

U formulama za Helios fasadne boje i žbuke samo se anorganski pigmenti s najvećom otpornošču na svjetlost i vremenske utjecaje koriste u pastama za toniranje na HGMIX sustavu za miješanje.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 5

Naravno, osim izbora nijanse koji se temelji na anorganskim pigmentima također je važno odabrati kvalitetnu fasadnu boju ili žbuku. Njezin će sastav, posebno s obzirom na vrstu i količinu sadržanog veziva, znatno utjecati na otpornost fasadnog premaza na UV zrake i vremenske utjecaje. Bitna je prednost visokokvalitetnih premaza u niskom upijanju vode, što sprečava mehaničku štetu te produljuje životni vijek fasade. SPEKTRA fasadne boje i žbuke odlikuje minimalno upijanje vode; SPEKTRA Top Dry fasadna boja ističe se u tom segmentu svojom odličnom otpornošću na UV zrake i vremenske utjecaje.

 

1280x850 Top Dry