Избирање на фасадна боја што не избледува со текот на времето

При избирање на идеална нијанса на фасадна боја или завршен тенкослоен малтер, изборот на пасти за нијансирање е клучен за да се обезбеди соодветна стабилност. За разлика од внатрешните ѕидни бои, фасадната боја е изложена на разни временски влијанија, вклучувајќи сонце, дожд, топлина и студ.

29 Kako izbrati barvo fasade 1

Понудата на широк спектар на нијанси на бои, кои истовремено имаат високи стандарди и стабилност, претставува голем предизвик за производителите на пасти за нијансирање.

При изборот на пастите кои се користат за нијансирање на фасадната боја, треба да ја земете предвид разликата помеѓу органските и неорганските пигменти. Главните разлики се во покривната моќ, чистотата и отпорноста на временски влјанија и УВ зрачење. Поради нивната структура, неорганските пигменти нудат значително подобра отпорност на временски влијанија и УВ зрачење, што е одлична предност на фасадните бои.

Неорганските пигменти можат да бидат природни или синтетички и обично се делат на метални оксиди, метални соли и комплексни неоргански пигменти. Поради нивниот состав, неорганските пигменти имаат тенденција да бидат нетранспарентни и потешко растворливи од органските. Нивната најголема предност е отпорноста на избледување, што е исклучително важно за фасадните бои.

 

1280x850 CC Exterior IR logo

Органски пигменти се хемиски јаглеводороди чии двојни врски овозможуваат фотохемиски реакции, предизвикувајќи несакани промени на нијансата.

Избледувањето е всушност процес кога ултравиолетовата енергија го менува хемискиот состав на пигментот во соединение со неколку или без својства на боја. Резултатот не се должи на губење на концентрацијата на пигментот, туку на нелинеарен хемиски процес каде што се распаѓаат хромофорите кои му даваат боја на пигментот, со што се менува нивната оригинална нијанса.

Поради нивните хемиски и физички својства, органските пигменти се многу осетливи на атмосферски влијанија, што предизвикува избледување. Секое губење на бојата е исто така губење на својствата на слојот боја. Ова треба да се земе предвид за време на создавањето на пасти за нијансирање на фасадни бои, а треба да се користат неоргански пигменти кои се отпорни на агресивни средини.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 3

Изборот на пигменти во пасти за нијансирање би бил многу полесен ако за фасадни бои се користат само нијанси во земјени тонови, направени од неоргански пигменти. Сепак, денес потрошувачите сѐ повеќе бараат и преферираат поживописни нијанси, за чија подготовка е потребна употреба на органски пигменти. Со неодамнешниот комплексен развој на неоргански пигменти, сега е возможно да се изберат поживописни нијанси кои не само земјени.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 4

Фасадните бои обично имаат високи концентрации на пигментен волумен (ПВЦ) и формираат порозен слој во кој можат да навлезат гасови како кислород и воздух. Во комбинација со УВ зраците, ова создава услови за оштетување на пигментите.

Лабораториските тестови можат јасно да ја одредат хемиската отпорност на пигментот, но проценката на отпорноста кон факторите на животната средина е значително посложена.

Единствениот метод за точно утврдување на ефективноста на пигментот е обојување на премазот, нанесување на истиот на површината и негово изложување на наменетата употреба за време на гарантниот период. За жал, овој тип на тест обично е скап и одзема многу време, а резултатите може значително да се разликуваат во зависност од местото на изложеност.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 6

Стабилноста на светлината на пигментите е дефинирана со стандардот ISO 105 B02. Пигментите се класифицираат во однос на отпорноста на светлината според скалата Сина Волна од 1 до 8, каде што 8 претставува одлична отпорност на светлина. Отпорноста на временски влијанија на пигментите е дефинирана со стандардот ISO 105 A02, кој ги класифицира пигментите според Сива скала од 1 до 5, каде што на 5 воопшто нема промена на бојата.

 

Во формулациите за фасадни бои и малтери на Хелиос, во пастите нијансирање од системот за мешање HGMIX се користат само неоргански пигменти со најголема отпорност на светлина и временски влијанија.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 5

Се разбира, покрај изборот на нијанса на боја заснована на неоргански пигменти, важно е да се избере и квалитетна фасадна боја или малтер, чиј состав, особено видот и количината на врзивно средство, значително влијае на отпорноста на фасадниот премаз на УВ зраци и временски влијанија. Важна предност на висококвалитетните премази е ниска апсорпција на вода, што спречува механичко оштетување и го продолжува животниот век на фасадата. Фасадните бои и малтери SPEKTRA можат да се пофалат со минимална апсорпција на вода; фасадната боја SPEKTRA Top Dry се издвојува во овој аспект со својата одлична отпорност на УВ зраци и временски влијанија.

 

1280x850 Top Dry