Kako izbrati barvo fasade, ki sčasoma ne bo zbledela?

Pri izbiri idealnega barvnega odtenka fasadne barve ali zaključnega tankoslojnega ometa je za zagotavljanje ustrezne stabilnosti izbira niansirnih past ključnega pomena. Za razliko od notranjih zidnih barv je fasadna barva izpostavljena različnim vremenskim vplivom, kot so sonce, dež, vročina in mraz.

29 Kako izbrati barvo fasade 1

Ponuditi najširšo paleto barvnih odtenkov in hkrati ohraniti visoke standarde in stabilnost nians predstavlja proizvajalcem niansirnih past velik izziv.

Pri izbiri past, uporabljenih pri niansiranju fasadne barve, je treba upoštevati razliko med organskimi in anorganskimi pigmenti. Glavne razlike med slednjimi so v kritnosti, čistosti ter vremenski in UV stabilnosti. Anorganski pigmenti zaradi svoje strukture nudijo bistveno boljšo vremensko in UV stabilnost, kar pri fasadnih barvah predstavlja veliko prednost.

Anorganski pigmenti so lahko naravni ali sintetični in so običajno razdeljeni na kovinske okside, kovinske soli in kompleksne anorganske pigmente. Zaradi svoje sestave so anorganski pigmenti običajno netransparentni in bolj netopni od organskih. Njihova najpomembnejša pozitivna lastnost je odpornost proti bledenju, kar je pri fasadnih barvah izrednega pomena.

 

1280x850 CC Exterior IR logo

Organski pigmenti so kemijsko ogljikovodiki, katerih dvojne vezi omogočajo potek fotokemičnih reakcij, ki povzročajo neželen učinek spreminjanja nianse.

Bledenje je pravzaprav proces, pri katerem ultravijolična energija spremeni kemično sestavo pigmenta v spojino s slabimi ali brez barvnih lastnosti. Posledica ni rezultat izgube koncentracije pigmenta, temveč nelinearni kemični procesi, pri katerih se kromoforji, ki pigmentu dajejo barvo, razgradijo in tako spremenijo svojo prvotno nianso.

Zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti so organski pigmenti zelo občutljivi na vremenske vplive, ki povzročijo bledenje. Vsaka izguba barve se zazna tudi kot izguba lastnosti barvnega filma. Zato je potrebno pri razvoju niansirnih past za fasadne barve omenjen dejavnik upoštevati ter uporabljati zgolj anorganske pigmente, ki so na agresivno okolje odporni.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 3

Izbira pigmentov v niansirnih pastah bi bila precej bolj enostavna, vkolikor bi za fasadne barve uporabljali zgolj odtenke v zemeljskih tonih, izdelanih iz anorganskih pigmentov. Vendar pa so danes potrošniki zahtevnejši in kot takšni naklonjeni tudi živahnejšim odtenkom, katerih priprava zahteva uporabo organskih pigmentov. Kompleksen razvoj anorganskih pigmentov v zadnjem času pa po novem omogoča izbiro med tudi bolj živahnimi in ne samo zemeljskimi odtenki.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 4

Fasadne barve imajo običajno visoko volumsko koncentracijo pigmentov (PVC) in tvorijo porozen film, skozi katerega lahko prodrejo plini, kot sta kisik in zrak, ki v kombinaciji z UV žarki privedeta do pogojev, ki lahko pigmentom škodujejo.

Določanje kemijske obstojnosti pigmenta je jasno določljivo z laboratorijskimi testi, medtem ko je ocenjevanje odpornosti na okolijske dejavnike bistveno zahtevnejše.

Edina metoda za natančno določanje učinkovitosti pigmentov je obarvanje premaza, nanos na površino in izpostava na mestu predvidene uporabe v garancijskem obdobju. Žal pa se tovrsten test po navadi izkaže za časovno in stroškovno nepraktičen, pa tudi rezultati se glede na mesto izpostavitve lahko precej razlikujejo.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 6

Svetlobno obstojnost pigmentov opredeljuje standard ISO 105 B02. Pigmenti so glede svetlobne obstojnosti razvrščeni po t.i. Blue Wool lestvici od 1 - 8, pri čemer 8 pomeni najvišji svetlobno obstojnost. Vremensko obstojnost pigmentov opredeljuje standard ISO 105 A02 in razvršča pigmente po t.i. Grey lestvici od 1 – 5, pri čemer 5 pomeni najvišjo vremensko obstojnost.

Pri formulacijah za fasadne barve in omete izdelkov blagovne znamke Helios se v niansirnih pastah na mešalnem sistemu HGMIX uporabljajo samo anorganski pigmenti z najvišjo svetlobno in vremensko obstojnostjo.

 

29 Kako izbrati barvo fasade 5

Seveda je poleg izbire barvnega odtenka na osnovi anorganskih pigmentov pomembna tudi izbira kakovostne fasadne barve ali ometa, ki s svojo sestavo, predvsem z vrsto in količino veziva, bistveno vpliva na UV in vremensko obstojnost fasadnega premaza. Pomembna prednost visokokvalitetnega premaza je tudi majhno navzemanje vode, ki preprečuje mehanske poškodbe in podaljšuje življenjsko dobo fasade. Fasadne barve in ometi SPEKTRA se ponašajo z minimalnim navzemanjem vode, zaradi svoje odlične UV in vremenske obstojnosti pa v tem segmentu še posebej izstopa fasadna barva SPEKTRA Top Dry.

 

1280x850 Top Dry