IDEAL tečnost za fugovanje

IDEAL tečnost za fugovanje

Obračun potrošnje:

m2
0
l
1–2
* Obračunata potrošnja se odnosi na jedan sloj

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Jednokomponentan bezbojni rastvor za fugovanje spreman za mešanje sa piljevinom za fugovanje i ravnanje parketa.

Koristi se za kitovanje parketa pre nanošenja lakova marke IDEAL. Polje primene: parket izložen velikom i normalnom opterećenju.

Svojstva:

 • tečnost za pripremu kita sa finom piljevinom
 • za ispunjavanje pora i manjih spojeva
 • jednokomponentan
 • brzosušiv

Potrošnja:

1 l pokriva 8 – 10 m2 površine u 1 sloju.

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

 • Unutrašnje podne površine
 • Promešati pre upotrebe
 • Ne razređuje se razređivačem
 • Nanošenje špahtlom
 • Čišćenje alata razređivačem
 • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 2–4 h
 • Radni uslovi 10–25 °C