TESSAROL KIT ZA LOPATICU

TESSAROL KIT ZA LOPATICU

Tehnička dokumentacija

List sa bezbednosnim podacima

Niste sigurni koji proizvod da izaberete?

U sistemu za zaštitu drveta za uklanjanje nedostataka i oštećenja na drvetu, kao što su pukotine, udubljenja, ogrebotine u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Svojstva:

  • dobro brušenje
  • lako nanošenje

Jedinice pakovanja:

Detaljne informacije su dostupne u listovima sa tehničkim podacima.

Nijanse:

bela

Savet:

Preporučujemo da pročitate tehničke podatke pre upotrebe proizvoda. Skladištite proizvod na temperaturi između +5 °C i 35 °C i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Nemojte sipati proizvod u kanalizaciju.

Uputstva za upotrebu:

  • Spoljne i unutrašnje površine
  • Ne razređuje se razređivačem
  • Čišćenje alata razređivačem
  • Vreme sušenja između nanošenja pojedinačnih slojeva: 24 h
  • Radni uslovi 10–25 °C