Helios Spektra vnútorné farby pomáhajú pri obnove priestorov centra Sonček

29.09.2016

Asociácia Sonček sa snaží o sociálne začlenenie ľudí s postihnutím, a to viacerými spôsobmi.