Zbog čega drvene površine treba zaštititi i kako to uraditi na pravi način

Drvo je živ organizam koji to ostaje čak i nakon što dobije upotrebnu vrednost. Kada je drvo izloženo visokoj vlažnosti vazduha i promenama temperature, ono se skuplja ili bubri, u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od vrste. Ultraljubičasti zraci razlažu lignin u drvetu zbog čega ono postaje grubo, suvo i dobija sivu boju. Napadaju ga insekti i mikroorganizmi, od kojih najveću opasnost za naše okruženje predstavljaju drvne gljivice, smeđa trulež i plava plesan. Nezaštićeno drvo brže stari, gubi na kvalitetu i estetskoj vrednosti, zbog čega je pravilna priprema drvenih površina od velike važnosti, kao i izbor odgovarajućeg proizvoda kojim ih treba premazati.

Izaberite sunčan dan za farbanje drveta, bez kiše ili magle, jer visoka vlažnost vazduha negativno utiče na sušenje premaza. Savetujemo da predmete ne farbate ujutru kada su još uvek prekiveni rosom, već da sačekate da se osuše i prilagode ambijentalnoj temperaturi. Masnoću i slične nečistoće, pre farbanja uklonite odgovarajućim sredstvom za čišćenje ili razređivačem. Stari sloj boje koji više ne prianja za površinu treba potpuno ukloniti sredstvima za skidanje boje ili pištoljem za vreli vazduh. Ukoliko želite samo da osvežite prethodni sloj boje, dobro ga očistite i blago izbrusite. Elementi od drveta, naročito oni koji se nalaze na vlažnim mestima ili na otvorenom, moraju biti zaštićeni sredstvom za impregnaciju koje pruža zaštitu od bioloških uticaja, pre napada štetočina. Sama impregnacija ne obezbeđuje potpunu zaštitu drveta. Nakon nanošenja sredstva za impregnaciju, drvo mora uvek biti premazano završnim premazom koji pruža adekvatnu zaštitu od atmosferskih uticaja.

 

Usodna kombinacija front mini

Završni premazi koriste se za zaštitu i dekoraciju drveta i potpuno prekrivaju njegovu teksturu, zbog čega su najpogodniji za dekoraciju površina od manje kvalitetnog ili oštećenog drveta, obnavljanje starog jednostavnog nameštaja, prozora, vrata i ograda. Odlikuju se jednostavnom upotrebom, brzim sušenjem i otpornošću, proizvode se u velikom broju nijansi i pogodni su za zaštitu drveta.

Lazure su, sa druge strane, transparentni premazi koji formiraju tanak, providan elastičan film na površini. Transparentni mikropigmenti zajedno sa vezivom prodiru u drvo i štite ga od spoljašnjih uticaja, dok istovremeno čuvaju i ističu njegovu prirodnu teksturu. Vodootporne materije ne dozvoljavaju da voda prodre u otvorene pore drveta i tako sprečavaju pojavu pukotina i bubrenje drveta. Tankoslojne lazure u nekim nijansama boje drveta, koriste se za nijansiranje i predstavljaju odličnu podlogu za lakiranje. Za zaštitu drveta koje je izloženo suncu, preporučujemo nijanse srednjeg intenziteta, jer će tako izdržljivost premaza i zaštita površina biti duža.

 

Usodna kombinacija 3 miniUsodna kombinacija 4 mini

 

Da bi se sačuvala svojstva drveta, preporučujemo redovnu proveru svih drvenih površina. U normalnim uslovima, drvene površine dovoljno je proveriti jednom godišnje. Posebnu pažnju treba posvetiti horizontalnim površinama koje su izložene vremenskim uslovima. Takođe treba napomenuti da su drvene površine koje se nalaze na južnoj i zapadnoj strani više izložene od površina koje se nalaze na severnoj ili istočnoj strani.

Naročitu pažnju takođe treba posvetiti stolariji koju može da ošteti grad, jer obično takva oštećenja primetimo tek onda kada dobiju sivu boju ili ih napadne plava plesan. U tim slučajevima, preporučujemo da na oštećeno mesto nanesete sloj lazure (npr. bezbojne). Nakon toga, ceo premaz treba obnoviti što je pre moguće.

 

Saveti za rad i odabir odgovarajuće boje:

 • odaberite odgovarajuću lazuru ili završni premaz za drvene površine koje farbate tako što ćete uzeti u obzir opis proizvoda i uputstva na ambalaži kao i uslove kojima će te površine biti izložene;
 • prilikom premazivanja nadstrešnica i lamperije, preporučujemo impregnaciju drveta sa obe strane, jer se tako postiže bolja dimenzionalna stabilnost;
 • bezbojne lazure bez UV filtera propuštaju ultraljubičaste zrake koji razlažu lignin u drvetu zbog čega ono dobija sivu boju; prema tome, ove lazure ne preporučujemo kao samostalne premaze za drvene površine na otvorenom;
 • za obnavljanje starih premaza, odaberite nijansu koja je svetlija od one koju ste prvobitno koristili ili pomešajte originalnu nijansu sa bezbojnom lazurom odgovarajućih svojstava;
 • predmeti koje farbate treba da stoje u horizontalnom položaju, ukoliko je to moguće;
 • predmete koji su fiksirani treba farbati od napred ka nazad i odozdo ka vrhu (npr. ograde);
 • pre nanošenja svakog sloja, proizvod dobro promešajte;
 • budući da vrsta drveta značajno utiče na konačnu nijansu, preporučujemo testiranje proizvoda na malom delu površine koju planirate da zaštitite ili dekorišete;
 • pre farbanja, na malom delu starog sloja, isprobajte da li će nova lazura rastvoriti ili omekšati stari sloj lazure;
 • boju nanesite u nekoliko tankih slojeva u intervalima koji su navedeni u uputstvu;
 • prilikom farbanja velikih površina, celu površinu ofarbajte odjednom – ne prekidajte sa radom;
 • broj slojeva lazure utiče na nijansu – svaki dodatni sloj učiniće nijansu tamnijom;
 • sve mrlje koje se formiraju prilikom farbanja treba ukloniti NITRO ili TESSAROL razređivačem dok su još uvek sveže;
 • alat treba oprati odmah nakon upotrebe odgovarajućim rastvaračem (vodom ili razređivačem).

 

Česte greške koje se javljaju prilikom zaštite drvenih površina i razlozi zbog kojih se one javljaju:

 • slabo prianjanje premaza – nedovoljno dobro očišćena površina ili prisustvo masnoće
 • gruba podloga – nije obavljeno brušenje drveta ili prvog sloja (impregnacije ili lazure)
 • pucanje premaza, pojava tankih pukotina i nabora – premaz je nanesen u jednom debelom sloju
 • ljuštenje – nedovoljno dobro očišćena površina i loše uklonjen stari sloj boje koji više ne prianja za podlogu
 • drvo koje je izloženo atmosferskim uticajima brzo „posivi” – drvo je zaštićeno bezbojnom lazurom bez UV filtera ili nedovoljno debelim slojem lazure
 • neodgovarajuća nijansa – proizvod je loše promešan pre upotrebe, boja površine utiče na krajnji izgled premaza
 • zatamnjenje nijanse – drvo nije bilo dovoljno suvo pre farbanja
 • pojava grumuljica na površini – zaprljan alat, loše očišćena površina, mešanje lazure na bazi vode sa lazurom na bazi rastvarača
 • pojava mehurića na površini – upotreba loše opranog ili neadekvatnog alata
 • mrlje na površini – nejednako nanošenje sloja
 • mek i nedovoljno otporan završni sloj – pojedinačni slojevi naneseni su previše brzo jedan za drugim
 • premaz se ne suši – hemijsko sredstvo za uklanjanje boje nije isprano, vlažnost vazduha je veoma visoka ili je temperatura veoma niska

 

Pokanje premaza