Studené nátery – čo to je?

Slnečné svetlo nám dáva teplo a život. My ľudia, máme radi slnečnú energiu, ale sme si vedomí aj jeho nežiaducich vedľajších účinkov, najmä čo sa týka pokožky. To isté platí pre budovy, ktoré sú priamo alebo nepriamo zahrievané slnkom. Slnečné svetlo emituje UV žiarenie aj neviditeľné infračervené žiarenie (IR), ktoré je škodlivé pre všetky typy povrchov a zahrieva objekty potenciálne nepohodlnú, často až neprijateľnú úroveň.

IR nianse 1

Tmavé povrchy absorbujú solárnu energiu a pretvárajú ju na teplo, zatiaľ čo svetlé povrchy odrážajú väčšinu solárnej energie. Väčšina tmavých povrchov je pri vystavení slnečnému žiareniu veľmi zahrievaná a vyžaduje preto viac ochladzovania. Je sazrejmé, že v mestských oblastiach s veľkým počtom obyvateľov je teplota vzduchu o 3 - 10 °C vyššia ako vo vidieckych oblastiach.

Vysoká povrchová teplota môže mať negatívny vplyv na náter, najmä ak je čierny alebo má iný veľmi tmavý odtieň. Svetlé povrchy odrážajú dopadajúce svetlo, zatiaľ čo tmavé povrchy ho absorbujú a premieňajú na teplo. Teplota tmavého povrchu vystaveného slnku môže dosiahnuť neuveriteľných 80 °C, zatiaľ čo na svetlom sa zastaví na 40‒50 °C.

 

IR nianse 2

Studené nátery zvyšujú odraz slnečného žiarenia. Na rozdiel od bežných náterov, ktoré odrážajú iba viditeľnú časť slnečného žiarenia, studené nátery odrážajú aj infračervenú zložku slnečného spektra, následkom čoho sa povrch menej zahrieva.

Vďaka nižšej teplote sú studené nátery odolnejšie a dajú sa ľahko použiť na tónovanie v tmavých odtieňoch.

Studené nátery sa vyrábajú pomocou IR reflexných alebo studených pigmentov. Odrážajú veľkú časť neviditeľných vĺn blízkych infračerveným lúčom (NIR) a tým znižujú ohrievanie povrchu. Zároveň je všetko viditeľné svetlo pohlcované, čo opticky udržuje čierny vzhľad.

TSR (Total Solar Reflectance) vyjadruje schopnosť odrážať slnečné žiarenie v percentách od 0 do 100.  Hodnota 0 znamená, že povrch absorbuje všetko slnečné žiarenie; hodnota 100 znamená, že povrch odráža všetku slnečnú energiu. 

 

IR nianse 3IR nianse 4

Vysoký TSR faktor preto znamená, že sa povrch nezohrieva a udržuje tým nízku teplotu. Biele nátery, ktoré zvyčajne obsahujú oxid titaničitý (TiO2), sú najchladnejšie, s priemernou hodnotou TSR = 80, TiO2  odráža väčšinu slnečnej energie.

 

IR nianse EW06 3IR nianse EW13 1

Návrhári a architekti vyžadujú väčší výber farieb s vlastnosťami svetlých odtieňov, ktoré odrážajú väčšinu slnečnej energie a následne zostávajú chladné. Klasické nátery bohužiaľ tieto vlastnosti nemajú, v takom prípade je jediným udržateľným riešením použitie náterov s IR reflexnými pigmentmi.

Za účelom zníženia tvorby tepla v objektoch vystavených slnečnému žiareniu je možné použiť studené -IR reflexné nátery (pigmenty), čo vedie k miestnej energetickej účinnosti a lepším fyzickým vlastnostiam vrátane vizuálnej príťažlivosti.

 

IR nianse EO09 5IR nianse EG06 5

V našom novom vzorkovníku farieb Exterior Colour Collection sú všetky farebné odtiene pripravené z tých najlepších anorganických pigmentov, veľmi odolných voči vplyvom počasia a UV. Aj keď na povrchy fasád odporúčame zvoliť svetlejšie odtiene s menším zahrievaním, tmavé odtiene fasád môžu byť teraz dobrou voľbou aj vďaka IR reflexným pigmentom. Pomocou IR reflexných pigmentov je možné pripraviť 70 vybraných tmavých odtieňov (na farebnom vzorkovníku označených ☼IR ), čo umožňuje dosiahnuť v porovnaní s použitím klasických pigmentov nižšiu teplotu povrchu. To výrazne predlžuje životnosť tmavých fasád.

 

IR nianse EN11 5

Energetická účinnosť pri použití IR reflexných náterov prináša pridanú hodnotu existujúcim budovám.

Bolo preukázané, že použitie IR reflexných náterov znižuje ohýbanie termoplastov a zároveň dosahuje tmavšie a sýtejšie farby, ako bolo doteraz možné, pri použití iba tradičnej pigmentácie.