Kaj so hladni premazi?

Sončna svetloba nas greje in nam omogoča življenje. Človeška bitja energijo sonca cenimo, hkrati pa želimo omiliti njegove neželene stranske učinke, predvsem na kožo. Nič drugače ni pri objektih, ki jih sonce segreva bodisi direktno ali pa posredno. Sončna svetloba prinaša UV sevanje kot tudi nevidno toplotno sevanje (IR), škodljivo vsem vrstam podlage, ki predmete ogreje na včasih neprijetno in pogosto nesprejemljivo raven.

IR nianse 1

Temne površine absorbirajo sončno energijo in jo pretvorijo v toploto, medtem ko svetle površine večino sončne energije odbijejo. Večina temnih površin ob izpostavljenosti sončni svetlobi postane zelo vročih, potreba po hlajenju pa narašča. Zgovoren je podatek, da je v urbanih naseljih, kjer je poseljenost visoka, temperatura zraka 3-10 °C višja kot na podeželju.

Visoka temperatura površine lahko negativno vpliva na sam premaz, zlasti če je ta v črnih oz. drugih izjemno temnih barvnih tonih. Svetle površine odbijajo vpadno svetlobo, temne pa jo absorbirajo in pretvorijo v toploto. Temperatura temne površine, izpostavljene soncu, lahko doseže neverjetnih 80 °C, medtem ko se termometer na svetli podlagi ustavi pri 40‒50 °C.

 

IR nianse 2

Hladni premazi povečajo odboj (reflektivnost) sončne svetlobe. Za razliko od klasičnih premazov, ki odbijajo samo vidni del svetlobe, hladni odbijajo tudi IR del sončnega spektra, posledično pa se površina tako manj segreva.

Zaradi nižje temperature hladne premaze odlikuje boljša obstojnost ter jih tako lahko brez težav uporabljamo tudi za niansiranje v temnih niansah.

Hladne premaze dobimo z uporabo IR reflektivnih oziroma hladnih pigmentov. Ti odbijajo velik del nevidnega bližnje infrardečega valovanja (NIR) ter tako zmanjšujejo segrevanje površine. Hkrati pa se absorbira vsa vidna svetloba in tako ohrani vizualni vtis črne barve.

TSR (Total Solar Reflectance) izraža sposobnost odbijanja sončne svetlobe v odstotkih od 0 do 100. Vrednost 0 pomeni, da površina absorbira (vpije) vse sončno sevanje, vrednost 100 pa pomeni, da površina odbije vso sončno energijo. 

 

IR nianse 3IR nianse 4

Visok faktor TSR nam torej pove, da se površina ne segreva ter tako ohranja nizko temperaturo. Beli premazi, ki ponavadi vsebujejo titanov dioksid (TiO2) so najhladnejši, saj TiO2 s povprečno vrednostjo TSR=80 odbije večino sončne energije.

 

IR nianse EW06 3IR nianse EW13 1

Oblikovalci in arhitekti si želijo večjo izbiro barv z lastnostmi svetlih nians, ki večino sončne energije odbijejo in tako ostanejo hladne. Žal tovrstnih lastnosti klasični premazi nimajo, zato v takšnem primeru edino trajnostno rešitev predstavlja uporaba premazov z IR reflektivnimi pigmenti.

Hladne - IR reflektivne premaze je mogoče uporabiti za zmanjšanje nastajanja toplote v predmetih, izpostavljenih sončni svetlobi, kar ima za posledico lokalno energetsko učinkovitost in izboljšanje fizikalnih lastnosti, vključno z vizualno privlačno podobo.

 

IR nianse EO09 5IR nianse EG06 5

V naši novi barvni karti Exterior Colour Collection so vsi barvni odtenki pripravljeni iz vremensko in UV najbolj stabilnih anorganskih pigmentov. Čeprav za fasadne površine priporočamo izbiro svetlejših barvnih odtenkov z manj segrevanja, je sedaj z izbiro IR reflektivnih pigmentov mogoča tudi izvedba zelo temnih fasadnih tonov. 70 izbranih temnih nians (na barvni karti so označene z ☼IR) je mogoče pripraviti z IR reflektivnimi pigmenti, kar omogoča nižjo temperaturo površine v primerjavi z uporabo klasičnih pigmentov. Življenjska doba temnih fasad je tako bistveno podaljšana.

 

IR nianse EN11 5

Energetska učinkovitost, pridobljena z uporabo IR reflektivnih premazov, pomeni dodano vrednost obstoječim objektom.

Dokazano je, da z uporabo IR reflektivnih premazov zmanjšujemo termoplastično upogibanje, hkrati pa dosegamo temnejše in bolj nasičene barve, kot je bilo v preteklosti mogoče z uporabo zgolj tradicionalne pigmentacije.