JAK SE ZBAVIT ZBYTKŮ BAREV?

Barvy, stejně jako laky, rozpouštědla, ředidla, odstraňovače barev, náčiní od barev a jejich obaly, jsou při likvidaci klasifikovány jako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad nesmíte házet do směsného odpadu ani vylévat do kanalizace, jelikož by mohl poškodit čističky odpadních vod a kontaminovat spodní vody. Proto je důležité zbývající barvy recyklovat a zajistit jejich odborné zpracování a likvidaci.

Často zapomínáme, že trvanlivost barev je relativně krátká. Pokud jsou vhodně skladovány, neotevřené balení by mělo být použitelné minimálně do data expirace. Trvanlivost barvy v otevřené plechovce záleží na způsobu jejího skladování. Pokud barva nebyla naředěna, dá se obvykle skladovat po dobu alespoň 5 měsíců. Před začátkem prací budete muset zkontrolovat, zda je barva ještě použitelná.

05 Kam z odpadno barvo 1
05 Kam z odpadno barvo 2

Tekutina na povrchu a hrudky na dně nemusejí nutně znamenat, že barva je špatná. Znamená to jen, že je nutné ji před použitím důkladně promíchat. Pokud barva na povrchu nebo podél okrajů zaschla nebo vám do ní po otevření napadaly hrudky, můžete ji scedit. Dokonce ani barva s nafouknutým víčkem ještě není důvod ke starostem a barva může i tak zůstat kvalitní – dávejte si jen pozor při jejím otevírání. Pokud jsou v ní však hrudky nebo barva během míchání houstne, může to napovídat, že se barva zkazila. U barev na zdi berte v potaz i případný zápach nebo vzhled povrchu. Pokud zaznamenáte nepříjemný pach nebo žlutohnědou skvrnu na povrchu, je barva kontaminovaná a nelze ji použít.

Staré barvy už není možné používat ani je darovat, ale musí být zlikvidovány na sběrném místě nebezpečných odpadů ve vzduchotěsném obalu nebo při následující sbírce, které pořádají obce a města zhruba jednou až dvakrát za rok. Do té doby je nutné barvu skladovat v obalu bez přístupu vzduchu a mimo dosah dětí. Barvy určené k likvidaci nemíchejte dohromady, jelikož by kombinace různých látek mohla způsobit nepředvídatelnou reakci.

05 Kam z odpadno barvo 3
05 Kam z odpadno barvo 4

Ekologicky šetrné barvy a nátěry vyrobené na bázi pojiv ředěných vodou musí být oddělené od nátěrů, které obsahují organická rozpouštědla a musí být doručeny v tekutém stavu ve vzduchotěsné konzervě do autorizovaného sběrného místa. Pokud na dně zbývá jen tenká vrstva barvy, nechte plechovku otevřenou a počkejte, až barva zcela zaschne. Poté zaschlou barvu vyškrábejte špachtlí, vyhoďte ji do směsného odpadu a prázdnou plechovku odevzdejte k recyklaci ve sběrném dvoře.