Санација на фасада поради раст на мувла и алги

Мувла, алги, лишаи и други микроорганизми често растат на фасадните површини.

DecoTT Sanacija Fasade 00

Влагата ги обезбедува потребните услови за појавата на микроорганизми. Неизолираните и загреани згради пропуштаат многу повеќе топлина, што ја намалува влажноста на фасадата. Во некои случаи, микроорганизмите се појавуваат само откако е инсталирана дополнителна изолација или систем за топлинска изолација; ова, се разбира, не е причина да се избегне изолацијата.  Професионално инсталираниот систем за топлинска изолација нуди многу предности и придонесува за подобра животна средина. 

 

DecoTT Sanacija Fasade 01

Растот на микроорганизмите на фасадата е под влијание на неколку фактори: непосредната околина на зградата и присуството на вегетација и вода или влага, надземна заштита на фасадата на пр. со балдахин, соодветна дренажа и изложување на сонце. Структурата и апсорпцијата на завршниот фасаден слој, исто така, имаат важен ефект. Погруба површина обезбедува алги со повеќе храна и подобра адхезија, додека површината што апсорбира повеќе ја задржува влагата подолго време, што создава услови неопходни за раст на микроорганизмите.

Дури и кога сите страни на фасадата на зградата се направени од ист материјал, може да има поинтензивен раст на алги и мувла поради разликите во влажноста и температурата. Најранливите делови на фасадата се ветровитите и северните страни, областите во сенка и столбовите. Растот на алги и мувла на фасадата е знак за прекумерна влажност во фасадниот систем. Затоа, за санација, важно е да се избере материјал што спречува стагнација на вода колку што е можно повеќе.

 

DecoTT Sanacija Fasade 02

Санација на алги и мувла на фасадата

Сите микроорганизми на фасадата мора прво да се уништат. Прво, механички исчистете ја површината со четкање и стружење, бидејќи спорите на мувлата се живи и можат да заразат здрави површини. Со четка, премачкајте ја површината на фасадата нападната од мувла или алги со разредено биоцидно средство SPEKTRA SANITOL, во една апликација. Исто така, може да се испрска на површината со распрскувач со низок притисок. За време на постапката, препорачуваме да користите заштитни ракавици и, доколку прскате, исто така, заштита за очите и респираторниот систем.  Биоцидниот производ може да се разреди со вода во сооднос 1:4, во зависност од степенот на контаминација. За површини што се сериозно контаминирани, може да ја повторите постапката или да користите неразреден производ. Механички отстранете ја мувлата, алгите и со лупење честичките од исушената површина (по 12 часа) со помош на мека четка или уште подобро, со топла вода или пареа под низок притисок. Внимавајте да не го оштетите фасадниот малтер. Вака подготвената и исушена површина е погодна за понатамошна санација, по потреба (пополнување на пукнатини, поправка на механички оштетувања…). Завршете ја постапката со обнова на фасадата со соодветна боја што го намалува нивото на влага во завршниот слој.

 

DecoTT Sanacija Fasade 03

За подобра адхезија и еднаква апсорпција на површината, прво премачкајте ја површината со основна боја SPEKTRA АКРИЛНА ИМПРЕГНАЦИЈА, проследено со два слоја фасадна боја во вашата избрана нијанса. Препорачуваме каква било фасадна боја што веќе содржи биоцидна заштита на тенкиот слој боја и овозможува висока водоотпорност, за да се спречи стагнација на влага на фасадата.

 

DecoTT Sanacija Fasade 04

Повеќе за изборот на фасадна боја може да прочитате на следната страница: https://www.helios-deco.com/mk/tips-and-tricks/izbirae-na-fasadna-boa-shto-ne-izbleduva-so-tekot-na-vremeto/